Rozmiar: 2657 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów


Obrona Psychiczna

Tytuł oryginału:
Principy sovremiennoj psichiczeskoj samozaszczity.

Autor anonimowy
Rok wydania 1983
przekład: Antonina Mioduchowska
Projekt okładki: L. Gościniak, M. Kocurek, M. Górny
Verbum
Katowice 1994
POLAND

Spis treści

1 Patogenne systemy wierzeń
2 Obrona absolutna i jej względność
3 Mechanizmy ataku psychicznego
4 O naturze negatywnej dominanty
5 Ogólne zasady obrony przez koncentrację
6 Metodyka budowania "osłon ochronnych"
7 Inne formy obrony poprzez koncentrację
8 Ogólne zasady obrony poprzez medytację
9 O kontruderzeniach
10 Obrona centrów
11 Obrona rytualna
12 Zasady obrony ze zmianą podmiotu percepcji
13 Egregory fikcja czy rzeczywistość
14 Obrona egregorialna
15 Nadegregorialność
16 Witalne ataki i witalna obrona
17 Astralne ataki i astralna obrona
18 Obrona przed atakami we śnie
19 Antyobrona
20 Obrona w sytuacji przedhalucynacyjnej
21 Ogólna obrona w sytuacjach halucynacji
Rozmiar: 2657 bajtów