Rozmiar: 2657 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów


Ogólne zasady obrony przez koncentrację

A więc wskutek ataku psychicznego w świadomości percepienta powstaje patogenna, negatywna dominanta. Zadanie obrony ze zmianą obiektu percepcji sprowadza się do tego, by "wypchnąć" tę dominantę za pomocą innej. Istnieją dwa główne rodzaje obrony "ze zmianą obiektu" przeznaczone dla ludzi mających predyspozycje do koncentracji ł medytacji, czyli dla typów koncentracyjnego i medytacyjnego.

Zasada obrony poprzez koncentrację jest bardzo prosta. W razie wystąpienia objawów "ataku" należy ściśle skoncentrować uwagę na zadanym "obiekcie opiekuńczym", który w swej istocie jest aktywatorem dodatkowego systemu wierzeń obronnych . Rzeczywiście, w przypadku niemożności zrezygnowania z przyjętego systemu wierzeń, walka z jego negatywnymi skutkami może być prowadzona jedynie poprzez utworzenie w ramach danego systemu jakiegoś dodatkowego, neutralizującego go systemu wierzeń obronnych.

Niekiedy w poszukiwaniu "obrony przed biopolem" korzysta się z tradycyjnych okultystycznych form obrony "ze zmianą obiektu". Jednak tradycyjne sposoby mogą skutecznie pełnić swą funkcję jedynie w tym przypadku, gdy człowiek przynależy do złożonego systemu specjalnych wierzeń okultystycznych i dlatego nie mogą być zbytnio polecane dla "profanów". Ponieważ aby mieć możność ich wykorzystywania, człowiek musiałby uprzednio przyswoić sobie ten legion fobii okultystycznych, strachów, przed którymi później można by się było bronić. Gra tu wyraźnie nie jest warta świeczki.

Współczesne psychotroniczne postacie obrony poprzez koncentrację cechuje prostota zarówno metodyki jak i uzupełniającego systemu wierzeń. Chodzi przede wszystkim o tworzenie wszelkiego rodzaju "osłon ochronnych", o "zagęszczenie indywidualnego pola" itd., a w istocie - o ekstrawertyzację (uzewnętrznianie) wrażliwości dotykowej . W odróżnieniu od okultystycznego, psychotroniczny uzupełniający system wierzeń jest zorientowany nie na animistyczne związki z zaświatami, nie na anioła stróża czy Policję Okultystyczną, lecz na naturalne procesy bioenergetyczne. Innymi słowy, podłoże tego systemu wierzeń obronnych nie jest mistyczne, lecz naukowe. Ponieważ "naukowymi" są również bioenergetyczne strachy, będące wytworem naszych czasów.

Rozmiar: 2657 bajtów