Rozmiar: 2657 bajtów
Rozmiar: 4145 bajtów

Wstęp

Rozdział I

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV

Rozmiar: 16204 bajtów


Magia Nocy

1. Czym jest Magia Nocy?

Mogę sobie wyobrazić jak odkładasz tą książkę i uciekasz przestraszony słysząc słowa typu: Noc, Ciemność, Ciemna Moc, Magia Nocy. Zanim więc zaczniemy naukę powinienem pomóc ci zrozumieć, co mam na myśli mówiąc -Noc.

Na początku była Próżnia (Pustka). Buddyści nazywają to Jasnym Światłem, taoiści - Tao, a Chrześcijanie Bogiem Ojcem. Próżnia jest niepodzielną i wieczną energią. Nie ma strony pozytywnej i negatywnej, Yang i Yin. Jest Bożym Umysłem. Jest wszędzie i w każdej rzeczy, a jednak od niej oddzielona. Nie staje się częścią rzeczy jak to jest w przypadku duszy przynależnej ciału. Próżnia nie myśli jak ty czy ja, a jednak jest "wszelaką myślą". Najbardziej mistyczne pojęcie Boga Ojca jest tu raczej niestosownym i niezbyt sprecyzowanym terminem w określeniu tego, czym jest Próżnia. Próżnia nie jest Ojcem nie jest męska czy żeńska, lecz zawiera w sobie te rzeczy. Nie może być opisana, lecz doświadczona. Próżnia rozpoczyna się jako większa podstawa innego istnienia, Ostatecznego Yin i Yang Wszechświata. Powszechne znaczenie jest takie, że Yang reprezentuje Męską Siłę Twórczą we Wszechświecie, a Yin Żeńską Pasywną Siłę we Wszechświecie. Dokładniej można powiedzieć,że istnieje Ostateczne Yin i Ostateczne Yang, każde istniejące w całości w sobie. Że każda Ostateczna Siła jest Twórcza i jest bliźniacza do drugiej. Mamy tu dwie oddzielne macierze stwórcze, odseparowane neutralną strefą. To jest Ostateczne Yin i Ostateczne Yang. Ziemia jest częścią Ostatecznego Systemu Yin. Jest on złożony z wielu ras. Rasa ludzka nie jest sama we Wszechświecie. Najstarszą rasą istniejącą do dzisiaj w pewnej formie jest Starożytny Smok. Nie są to takie smoki, z jakimi możemy się spotkać w przekazach mitycznych. Są dalekie od jakichkolwiek innych ras i trwają w ciągłym rozwoju. Ich nauka, filozofia i religia bazuje na Jednym Umyśle i Próżni. Starożytny Smok przybył na Ziemię i kierował rozwojem do momentu rozdzielenia duszy. Współdziałając z innymi rasami, stworzył nową rasę zaludniającą świat. Było to na długo przed powstaniem rasy ludzkiej.

Rasy świata przechodzą przez powtarzający się wzór stworzenia, bytowania i zniszczenia. Ze starej rasy powstaje nowa, lepiej rozwinięta. Ród ludzki bądź, co bądź został zrodzony z chciwości. Przybyła na ziemię technologicznie zaawansowana rasa systemu Yang. Przybyła, by uczynić ziemię swym światem i ograbić ją z zasobów. Zaawansowana rasa, której opisy znajdujemy w języku greckim, rzymskim i innych mitologiach, (jako bogów w Biblii -Jahwe lub w Koranie- Allah), stworzyła ludzką rasę by była umysłowymi niewolnikami. Tak było, ponieważ bogowie chcieli żyć jak bogowie. Starożytny Smok nie chciał pozwolić na ten wstręt i rozdzielił dusze ludzi i ludzka rasa miała swój początek jako rasa Yin. Bogowie Yang byli smutni z powodu, iż ludzka rasa stała się czującą rasą Yin i musi być jako taka traktowana. Przez pewien czas bogowie próbowali nadal kontrolować ludzi przez ich technologie i wzmacniali religię opartą na czci podstawy Yang i jej bogów. Religia Yang uczyła rodzaj ludzki dominacji nad ziemią i jej stworzeniami. Religia Yang uczyła nienawiści i grzechu ludzkiego ciała i prokreacji. To zawsze zawierało poddanie ludzkiej kobiety wobec mężczyzny, ponieważ bóg był męski i wyższy, a kobieta była uwodzicielką i deprawowała mężczyzn. Przywódca bogów zawsze był bogiem męskim jak Zeus. Uczyli także, że podstawa Yin Wszechświata była chaosem i złem. Że mroczna podstawa była destrukcyjna siłą po to, aby zniszczyć rodzaj ludzki i ziemię. Uosabiali Yin jako Szatana, Lucyfera, Lokiego, Pana, Ibisa lub Kali i stworzyli miejsca potępienia dla tych, którzy nie czcili podstawy Yang. Wszystko to było poczynione, by kontrolować umysły ludzkie i promować podstawę Yang poprzez strach. W jakimś punkcie bogowie Yang byli zmuszeni opuścić bezpośredni kontakt z ludźmi; być może wtedy, gdy jak pisze biblia nastąpiły sodoma i gomora i wojny. Jakakolwiek była przyczyna, dozwolony był tylko okresowy kontakt poprzez specjalnych pobożnych wysłańców, jak Kryszna, Zoroaster, Jezus i Mahomet. Gdybyś zgłębił temat religii Yang zauważyłbyś powracający temat zła służącego danego rodzajowi ludzkiemu, wiedzy o dobru i złu i ludziach odwracają się od Raju. Te religie zawsze czciły ?białe światło boga" i miejsce mężczyzny, a nigdy kobiety w tak zwanym zwierzchnictwie na ziemi. Kobieta, Yin-Yin, podstawa Wszechświata była ukazana w wielkim wstydzie i podległa człowiekowi Yang. A na ziemi człowiek jest Yin-Yang a nie Yang Yang na mocy pozostającego w nim Nocnego Ducha Planety.

Każda Dusza i Duch ( o tych terminach napisze później) ludzkiej rasy składa się z Duszy i Ducha planety Ziemi. W istocie, Dusza i Duch Planety Ziemi jest Bogiem ludzkości. Ta Dusza i Duch jest Starożytnym Smokiem, który pierwszy przyszedł na ziemie i ocalił rodzaj ludzki od bezmyślnej egzystencji i niewolnictwa rasy Yang. Starożytny Smok jest Stworzycielem i Tym, Który Oddzielił Ludzką Duszę tego świata i każdego z nas. Smok Świata jest Nocną Siłą. Smok tego Świata jest Yin.

Yin jest pierwotną siłą ustaloną we wszechświecie, równolegle z Yang. Ta planeta jest światem Yin. Obecność Yang i czci, i praktyki podstawy Yang w religii takiej jak chrześcijaństwo, islam, hinduizm, mormonizm jest odpowiedzialne za zło tego świata.

Doprowadziło to do poddaństwa kobiet. Doprowadziło do rodzaju ludzkiego podążającego duchowa ścieżka Yang w opozycji do Duszy i Ducha strony magicznej. To doprowadziło do wewnętrznego pomieszania przez ludzi i niestabilności świata i wzorców destrukcji i chaosu jako bezpośredniej konsekwencji. Ziemia jest bardzo chorym ciałem.

Dopóki będziesz się posuwał naprzód w zaawansowanym punkcie twej ewolucji będziesz miał fizyczne ciało jakiegoś rodzaju. Dusza tego Świata ma ziemię za swe ciało i zabija ją. Tak nazwane zwierzchnictwo przez człowieka zatruwa strumienie, rzeki, jeziora i oceany ziemi, cyrkulacyjny system ziemski. Powietrze, system oddechowy jest zatruty. Grunt jest zatruty, zaśmiecany produktami nie ulegającymi biodegradacji. Drzewa i lasy są niszczone bez kontroli. I wkrótce tlen podtrzymujący życie, który lasy generują nie podtrzyma życia. Kwaśny deszcz zamiast czystego. Próby jądrowe pod ziemią. Fizyczna i Eteryczna powłoka ziemi nie mówiąc już o Astralnej jest niszczona przez intensywną energię Yang. Ozon niszczący atmosferę. Niszczona dzika przyroda, która jest o wiele bardziej posunięta w rozwoju niż rodzaj ludzki. Przy tym tempie destrukcji niedługo jeszcze rządził będzie rodzaj ludzki na ziemi. Przestanie istnieć w swej dotychczasowej formie i ujawni się siła Yang we wszechświecie.

Przyjdą i zażądają ziemi jak przedtem to robili, opisane w biblii etc. Zniewolą rodzaj ludzki na nowo i kłaniać się będzie wyższej rasie jak to było w dawnych czasach. To nie może się zdarzyć. To jest to, o czym mówi Magia Nocy. Uczenie prawdy o istnieniu. Umieszczanie w twych rękach prawdy opartej na Początkowej Sile Yin której jesteś częścią. Daję ci narzędzie abyś mógł się zbalansować z Ziemią w jedność z Duchem Nocy.

CZYM JEST MAGIA NOCY?

Magia nocy jest sztuką, rytem, praktyką i nauką Nocnego Maga. Magia Nocy jest wiedzą Maga Nocy. Wiedzą wyuczoną nie tylko za pośrednictwem oczu i umysłu, ale i serca. To jest droga życia i musi być w pełni zrozumiana. Nocna Magia opiera się na podstawie starożytnej wiedzy i mądrości, która poprzedzała historię Ziemi. Nocna Magia opiera się na starożytnych naukach i nie jest dobrze dopasowana do nowoczesnego świata. Nocna Magia jest magiczną dyscypliną. Przez jej reguły, instrukcje i ćwiczenia utrzymuje pewien kod zachowania i sposobu życia tak, że przynosi ci największy wzrost Yin. To jest filozofia. Celem studiowania Magii Nocy jest poszukiwanie wiecznej mądrości oraz wiedzy opartej na pierwotnej sile Yin. To jest nauka. Dzięki badaniom, praktykom będziesz zyskiwał coraz większą wiedze i mądrość. Przez Magię Nocy będziesz doskonalił swą fizyczną, emocjonalną, umysłową i magiczną naturę. Staniesz się sumą wszystkiego, czym kiedykolwiek mógłbyś się stać. Staniesz się Nocną Duszą w świadomości i działaniu. Nocna Magia jest wiedzą, która dokona twego powrotu do Nocy. Wiem, że wiadomości które poznasz mogą być dla ciebie zbyt intensywne, szybkie i zaskakujące.

Dla wielu z was jest to pierwszy raz, gdy stykacie się z takimi informacjami. Obiecuje, że zgłębię tematy, które rozpocząłem i pomogę ci je zrozumieć. Ale chciałem się upewnić, że zrozumiesz, na czym opiera się Magia Nocy.

Magia Nocy jest magią, która opiera się na świętej podstawie Yin. Jest to oparte na Mrocznej Sile, która płynie przez twój byt. Jeżeli masz jeszcze wątpliwości resztę znajdziesz poniżej. Nie musisz przyjmować wszystkiego na ślepo. Nikt nie każe ci akceptować wszystkiego na samym początku, bez wypróbowania. Musisz próbować i próbować i mieć otwarty umysł. To jest wszystko, o co proszę.

2. Kim są Magowie Nocy?

Magowie Nocy są Absolutną Miłością. Oni są ucieleśnieniem Mrocznej Miłości, która ma swój początek w Pustce/Próżni. Oni są Mroczną miłością, która jest wolna od wszelakich restrykcji, limitów lub zastrzeżeń. Są Mroczną Miłością wolną od zależności, od zewnętrznych definicji dotyczących ich egzystencji. Są Mroczną Miłością zrodzoną w Absolutnej Niewinności. Magowie Nocy są Absolutną Miłością.

Magowie Nocy są Silną Wolą. Oni są pełni mocy i woli koniecznej do przenoszenia gór. Są pełni mocy koniecznej do pokonywania niemożliwego. Są pełni mocy, która pomaga pokonywać przeciwności i wyzwania w życiu i pokonuje je. Mają siłę, która wymagana jest do władania Magią Nocy. Są pełni mocy Wiecznej Ciemności. Magowie Nocy są Silną Wolą.

Magowie są Samo-Zdyscyplinowani. Przechodzą przez tysiące dni i nocy Pozbawienia, aby dojść celu. Są twardzi wobec samych siebie i w swej władzy Maga Nocy. Są samo zdyscyplinowani, ponieważ wymaga tego przezwyciężanie niepowodzeń po tysiąc kroć. Żyją w samo narzuconym świecie samodyscypliny ażeby dokonać ostatecznego stanu Bycia. Magowie Nocy są Samo- Zdyscyplinowani.

Magowie Nocy są Cierpliwością. Cierpliwość jest wymagana, podczas gdy nabywa się sztuki Panowania nad Sobą. Cierpliwość jest potrzebna by budować sny o sukcesie. Potrzebna, by zwyciężać swych wrogów. Oni są cierpliwością Nocnego Ducha w każdym z nich i na magicznej drodze. Magowie Nocy są Cierpliwością.

Magowie Nocy są Filarem Siły. Są skałą, która nie poruszy się, gdy uderzą w nią fale konfliktu. Są siłą potrzebną do pokonania siły Yang. Siłą potrzebną by osiągnąć sukces. Magowie Nocy są Filarem Siły.

Magowie Nocy są wolni od Samo ograniczeń. Nie są związani poprzez łańcuchy ograniczające myślenie. Nie widzą siebie jako tylko ludzkie istnienia stworzone z ciała i kości, ale jako Jedność, czystość w Duchu Nocy, który transcenduje czas i przestrzeń. Uczucia i emocje nie opanowują ich życia. Są panami swych odczuć. Oni są ciszą, cichą Duszą Nocy. Są Mrocznymi Panami Życia. Magowie Nocy są Wolnością.

Magowie Nocy są Głęboką Ciszą. Głęboką Ciszą Nocy. Są jak cisza, która podąża za burzą. Ciszą Próżni. Są ciszą Duszy Nocy. Ciszą świętego lotu Smoka Nocy. Magowie Nocy są Głęboką Ciszą.

Magowie Nocy są Mroczną Wiedzą. Są wiedzą znajdowaną dzięki intelektualnej gonitwie w głąb ukrytych misteriów. Są wiedzą odkrywaną przez intuicję, medytację i refleksje. Magowie Nocy są Mroczną Wiedzą.

Magowie Nocy są Naturą. Oni są kwiatami, które kwitną i drzewami, które pączkują na wiosnę. Są potężnymi wiatrami, które wieją po świecie i łagodnymi deszczami dającymi życie wszystkim stworzeniom, które rosną. Oni są melodyjnym głosem ptaków, gdy śpiewają. Oni są ciepłymi i chłodnymi wodami w miesiącach letnich. Są burzami, tornadami i huraganami. Są kumkającymi żabami i huczącymi Nocnymi Sowami. Oni są krótkimi letnimi nocami. Są artystami malującymi jesienne liście. Są żniwami. Są tymi, którzy układają w stogi łodygi zbóż. Oni są soplami lodu, płatkami śniegu. Białymi królikami i lisami. Są nigdy nie kończącym się cyklem Natury. Magowie Nocy są Naturą.

Magowie Nocy są Życiem. Są namiętni w swej miłości do życia we wszystkich jego aspektach. Są awanturniczy i kochają odważne wyzwania, jakie życie stawia. Ale są też praktyczni, ostrożni i odpowiedzialni. Dla nich Życie powinno być śmiałe i energiczne. Oni nienawidzą ograniczeń i kochają wolność znajdowaną w Życiu. Są rzemieślnikami życia. Magowie Nocy są Życiem.

Magowie Nocy są Duszą Nocy w Działaniu na Ziemi. Są sumieniem wszystkiego, co jest mówione i robione. Są kreatywną Siła Duszy Nocy w sposobie kreowania nowego życia. Oni są Siłą Chroniącą Duszę Nocy i trzymającą świat w doskonałym balansie. Są Niszczycielska Siła Duszy Nocy odsłaniając złudzenia Yang. Oni są Regeneracyjną Siłą Duszy Nocy ponownie budząca Prawdziwą Noc Świata. Oni są Duszą Nocy usuwającą ze świata pomieszanie. Oczami, które nas widzą, uszami, które słyszą, ustami wypowiadającymi słowa mocy, sercem, które wlewa w nas absolutną miłość, silnymi ramionami i rękami, które trzymają nas w pobliżu i stopami, które nas prowadzą przez wszystko, w czym znajduje się Dusza Nocy. Magowie Nocy są Duszą Nocy w Działaniu na Ziemi.

Kim jest Mag Nocy?

Mag Nocy może być podobny do tysiąca twarzy kamienia Ametystu lub Szmaragdu w ich nieporównywalnym pięknie. Mag Nocy jest piękny i rzadki jak Czarny Diament.

Przedstawiłem właśnie wiele z tych twarzy, które tworzą Maga Nocy, lecz choćbym miał pisać wiele dni nie uda mi się zawrzeć tu wszystkiego. Każda twarz Maga Nocy może być poznana dzięki jego życiu; poprzez bycie Magiem Nocy. Oblicza, które przedstawiłem charakterystyczne są dla kogoś, kto dłuższy czas podąża drogą Maga Nocy. Kogoś, kto zadedykował swe życie Magii Nocy. Musisz poświęcić wszystko to, co opisałem, aby zacząć i stać się takim, jakim opisałem. Musisz czynnie praktykować tak, jak praktykowały starożytne cywilizacje, które pierwsze istniały na Ziemi. Mag Nocy jest tym, który słowa przekłada na praktykę w życiu i żyje tym w sposób pełny.

Magowie Nocy są tymi, którzy utrzymują w pełni Świadomość Nocy. Oni są całkowitym wcieleniem siły, samotności, cierpliwości, rozumu, odwagi i przygody. Są wolni w samo ograniczaniu. Oni są tymi, którzy poświęcili życie dla wolności i doskonałości. Są Duszą Nocy w działaniu. Nie ma większego celu w byciu Magiem Nocy. Teraz, gdy mniej więcej wiesz, kim jest Mag Nocy powiem ci, dlaczego powinieneś nim zostać.

3. Po co praktykować Magię Nocy?

Zaczynając muszę powiedzieć, iż jest wielką radością i przyjemnością być Magiem Nocy i w stosowaniu tego w praktyce. Gdy zaczniesz ją stosować zauważysz wyniki swej pracy i będzie cię to uszczęśliwiać. Będziesz miał satysfakcję i spełnienie. Praktykowanie jej jest ekscytującą przygodą.

Twoje życie wypełni przygoda i podniecenie; uczucie, którego wcześniej raczej nie doznałeś. Jest bardzo smutne, że większość życia innych ludzi jest nudne i bez sensu. Magia Nocy jest intelektualną gonitwą, osobistą przygodą, magiczną zdobyczą, która zostanie otwarta. Magia przyniesie ci osobisty sukces. Może on się przejawiać w wielu aspektach. Może to być małżeństwo, finanse, nauka, interesy. Albo zdrowie, żywotność i długowieczność. Zmiana jest tym, dla czego powinieneś praktykować. Jakie zmiany może uczynić w twym życiu?

Wszelakie! Poprzez praktykowanie Magii Nocy żadna rzecz w twoim życiu nie pozostanie nietknięta. Praktykujesz po to by zmieniać. Mogę długo opowiadać, jakie zmiany możesz dokonać w swoim życiu poprzez praktykę. Ale ostatecznie to ty jesteś studiującym i praktykującym, i osiągniesz te odpowiedzi. Zacznijmy odpowiadając na pytanie, jakiego rodzaju zmian możesz oczekiwać w swym życiu?

Pierwsze zmiany, jakie zauważysz poprzez stosowanie wiedzy w praktyce, będzie polepszenie życia fizycznego. Posiądziesz lepsze zdrowie i zmysł celu życia. Dokonasz tego praktykując Oddychanie Nocy i Medytacje. Bądź cierpliwy podczas procesu nauki. Twoje życie będzie głębsze i zdrowie polepszy się, gdy będziesz używał kolorów i samo-leczenia, którego się nauczysz. Będziesz się rozwijać i nauczysz się używać centr mocy w twym ciele. Raz, gdy to posiądziesz będziesz mógł używać potęgi ognia i życia. Staniesz się panem swego życia, "kapitanem Swej Duszy". Pokonasz obawy, śmierć. Wejdziesz w nowy świat. Dokonasz tego i wiele, wiele więcej.

Poprzez praktykę Magii Nocy staniesz się panem swych emocji. Emocje nie będą tobą dłużej rządziły, ale zapanujesz nad nimi. Będziesz uczył się zdolności widzenia wyższych sfer. Nabędziesz zdolność rozpoznawania w snach tego, co niesie wiadomości, inspiracje i pomaga i nauczysz się jak to interpretować. Poznasz swych magicznych nauczycieli i przewodników. Ostatecznie będziesz podróżował po Astralnym Królestwie. Tego dokonasz poprzez panowanie nad swymi emocjami. Jeszcze o wiele więcej nauczysz się dzięki Magii Nocy.

Poprzez Magię Nocy opanujesz siły swego umysłu. Będziesz kontrolował myśli i będziesz zdolny sięgnąć do swej podświadomości. Twój podświadomy umysł jest składem tego, co kiedykolwiek widziałeś. Pomyśl jak to będzie, gdy będziesz miał dostęp do wielkiego magazynu informacji. Nauczysz się używać wahadła i kryształowej kuli i pytania nigdy nie pozostaną bez odpowiedzi. Osiągniesz psychometryczne i telepatyczne zdolności. Ponad to będziesz zdolny stworzyć coś na świecie. Coś, czego będziesz sobie życzył, poprzez poprawne inwokacje i wyobrażenia. Umysł jest fascynującym tworem bezgranicznie zaopatrzonym w energię i moc. To jest wielowymiarowy stwórca życia we wszystkich jego formach. Umysł jest naprawdę cudowną rzeczą, gdy opanujesz jego siłę i zaczniesz jej używać właściwie. Ale ponad i poza umysłem istnieje jeszcze potęga i królestwo Duszy Nocy. Nie ma większej mocy niż ta w Duszy Nocy. To jest twój cel, poprzez Magię Nocy dążyć do używania i manipulowania siłami dla twej korzyści. Poprzez Magię Nocy nauczysz się podróżować do Królestwa Nocy jeszcze tu-na Ziemi. Nauczysz się najwyższej formy leczenia. I będziesz mógł leczyć, kogo zechcesz. Nauczysz się Nocnych Obrzędów, aby dokonać postępu magicznego. Ostateczny cel Magii Nocy jest Dokonaniem Nocnej Świadomości.

Nie ma wyższego celu. Prawdziwe zjednoczenie ze swoją duszą. Doskonałość jaźni jest spełnieniem Magii Nocy. Gdy posiądziesz Świadomość Nocy posiądziesz wszystkie usługi dla siebie i wszystko, co oferuje Dusza Nocy.

Będziesz mieć lepsze zdrowie, mniej napięcia i nerwowości, bardziej silny umysł. Możesz używać Magii Nocy w swej codziennej pracy. Poprzez Magię Nocy będziesz rozwijał wielką intuicję, która powoli ci rozwiązać problem. Jeśli będziesz jechał samochodem instynktownie unikniesz wypadku i korków. Będziesz mógł rozwiązywać problemy przyjaciół i będziesz wiedział, gdy mają kłopoty. Jeśli masz jakąś potrzebę możesz ją zaspokoić dzięki Magii Nocy. Jeśli coś zgubiłeś i chcesz to odzyskać, możesz to zrobić. Jeśli potrzebujesz spojrzeć w przyszłość, aby znaleźć jakieś wskazówki, możesz to zrobić. Widzisz możliwości i możesz decydować, co ma się zdarzyć. Możesz używać jej do wszystkiego. Ograniczeniem jest tylko twój umysł i wyobraźnia.

Magia Nocy przyniesie ze sobą nową drogę życia. Zobaczysz, że to, co wcześniej było tylko egzystencją. Jak już mówiłem twoje fizyczne, emocjonalne i mentalne zdrowie wzrośnie. Będziesz kontrolował życie i planował je. Staniesz się bogatszy.

Osiągniesz głęboki zmysł magiczny i uczynisz go częścią życia. Będziesz pozytywną dynamiczna siłą.

Zanim zaczniesz uczyć się magii chciałbym zrobić małe wprowadzenie do studiowania tej pracy, która pozwoli ci zrozumieć tą wiedze i sukces Magii Nocy.

4. Jak studiować wiedzę.

Jest specyficzna droga w studiowaniu wiedzy dotyczącej Magii Nocy. Jeśli będziesz czytał tą książkę jak nowelę czy opowiadanie będziesz szedł złą drogą. Ta książka nie jest nowelą, którą możesz przeczytać szybko i oczekiwać z tego jakiś zysków. Kiedy będziesz studiował wiedzę musisz przerabiać jeden temat na raz. Po kolei. Każdy temat jest jednym blokiem, którego nie sposób pominąć i przejść do następnego. Nauka będzie wymagała samodyscypliny, cierpliwości, wytrwałości i stosowania technik w niej zawartych.

Zaczynając musisz przygotować miejsce, w którym będziesz się uczył. Jeśli studiujesz w miejscu gdzie krzyczą małe dzieci a telewizor gra głośno, nie dokonasz zbyt dużo. Musisz znaleźć sobie spokojne miejsce odpowiednie do nauki "Studium Magiczne".

Pokój, który będziesz mógł nazwać swoim własnym. Gdzie będziesz sam i przez nikogo nie nagabywany. Gdzie będziesz mógł zarówno siedzieć, jak i leżeć. Pokój do obrzędów i praktyk. Twoje Magiczne Studium. Teraz musisz zwrócić swą uwagę na samo- przygotowanie.

Musisz przygotować się i wejść w odpowiedni nastrój, aby zacząć studiować. Możesz wziąć kąpiel, aby się odprężyć i zmyć z siebie niepokój dnia. Jeśli będziesz o tym myślał, twoje myśli i uczucia emocji przepełnią dom. Uczucia wokół ciebie mogą powodować problemy w pracy. Powinieneś ubrać się wygodnie w czyste, luźne ubranie lub w szatę. Wróćmy do nauki.

Gdy przystępujesz do badań, powinieneś czynić to o mniej więcej o tej samej porze dnia - codziennie. Jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Wtedy powinieneś usiąść w wygodnym krześle lub położyć się i odprężyć jak to możliwe. Teraz się zrelaksuj poprzez odpowiednie ćwiczenia i Oddychanie Nocne.

Jak już wspomniałem, będziesz czytał każdy temat po kolei. Pierwszy raz czytaj szybko i pobieżnie, próbując tylko poczuć ducha tematu. Jak to uczynisz, wróć do początku i przeczytaj powoli, i uważnie. Czytaj powoli, upewniając się czy rozumiesz to, co przeczytałeś. Jeśli czegoś nie możeś zrozumieć, nie przejmuj się- zrozumiesz później. Temu samemu tematowi poświęć dwa dni. To jest minimum.

Gdy czytasz po raz drugi rób to uważnie. Jeżeli jest tam coś do praktykowania, rób to. Brzmi łatwo nie?

Opisałem właśnie minimum, jakie powinno być spełnione przez każdego. Nie przechodź do innego tematu, dopóki nie zgłębisz jednego i nie będziesz gotowy pójść dalej. Pozwól by twój wewnętrzny przewodnik był twoim sędzia, gdy chcesz przejść dalej. Zobaczysz, że w trakcie kontynuowania praktyki będziesz często wracał do pierwszych tematów i docierał w nich do perfekcji.

Musisz mieć pokój gdzie będziesz sam. Musisz oczyścić się z zewnętrznego świata. Musisz studiować powoli, uważnie i po kolei. Praktykuj codziennie, aż staniesz się panem wszystkiego. Nie ma wątpliwości ze praktyka Magii Nocy zajmie twój umyśl i będzie wymagała praktyki i pracy. Ale wyniki są warte każdego czasu, jaki poświęcisz i każdej energii, jaką z siebie dasz. Staniesz się Panem Magii Nocy; Magiem Nocy, osiągniesz i utrzymasz Świadomość Nocy. To jest twój cel. Teraz zaprezentuje ci życie Maga Nocy i wszystkie szczegóły w stawaniu się nim.

Rozmiar: 2657 bajtów