Nauka Krwi

by Hronos

Krew źródło życia, źródło energii i pokarm dla Sanguinarian.
Sharing dla wielu wampirów jest czymś wyjątkowym. Dzielenie się krwią z innym wampirem to pewne sacrum, potwierdzenie braterstwa, zjednoczenie.

Spora część sanguinarian pije krew, traktując ją jako pokarm i nic więcej. Natomiast krew daje wiele możliwości; oprócz tego, że jest źródłem energii, jest również fizycznym symbolem połączenia a w przypadku sharingu połączenia dwukierunkowego.

Możliwość picia krwi z innego wampira powinna dla Sanguinariana lub tez częściej Hybrydy, stwarzać możliwość do poznania i zintegrowania się z danym wampirem. Miedzy innymi, dlatego tak ważny jest dobór partnera podczas sharingu, zarówno pod względem cech wampirzych jak i psychicznych. Niestety, często jest to jednostronne. Niewielu wampirów coś takiego praktykuje, a powinno być inaczej. Sama integracja daje pewne możliwości poznania nowych cech i umiejętności oraz zasymilowania ich. Ociera się to nieco o sangomancję, lecz dość ( przynajmniej dla mnie) intuicyjną a nie rytualną.

Taki rodzaj sharingu najkorzystniej by wyglądał przy "budzeniu". Przez budzenie mam na myśli oczywiście "otwarcie oczu" uśpionemu wampirowi, a nie transformację zwykłego człowieka w wampira, ( bo i po co). Kiedy to mistrz i uczeń dokonuje zjednoczenia krwi, może próbować przekazać część swych korzystnych cech uczniowi, jednocześnie zespalając się z nim i w pewnym sensie pieczętując wspólną drogę. Można by ten rodzaj sharingu nazwać nauką poprzez krew.