Rozmiar: 2657 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów


Tarcze Czakr

Rozmiar: 3687 bajtów
TARCZE PSI

Tarcze są pierwszą linią obrony przeciwko atakowi i powstałej w jego wyniku szkody. Na temat tarcz zostało już powiedziane bardzo dużo, a najwięcej praktykujących używa tarczy odbicia. Jest wiele form tarcz, które mogą zostać użyte w zależności od formy obrony. Każda posiada swój własny sposób używania, swe zalety i wady. Każdy używa też takiego rodzaju tarczy jaki mu najbardziej odpowiada. Tarcze psi są strukturami powstałymi na bazie umysłu. Wymagają skupienia i koncentracji. Natura tarcz jest taka, iż hamują one i powstrzymują naruszenie lub modyfikację pola energetycznego i punktów czakr. Zmiany takie mogą być wywołane przez atak psi, magię czy też inne negatywne aspekty. Tarcza ma na celu ekstrapolację pola energii i skierowanie lub zamienienie jej w swobodnie płynącą, nieszkodliwą energię. Zwykle tarcza połączona jest z jakimiś wzorami myślowymi i jeżeli są one pozytywne (np. miłość) , jeżeli wzory energetyczne w niej użyte są pozytywne wtedy siła ataku jest unicestwiana lub skierowana z powrotem ku atakującemu.

TARCZA UMYSŁU- używa czakry szóstej. Służy do załamania i odgięcia wszystkich energii, które bazują na niższych instynktach i namiętnościach. Ognisko pola czakry robi użytek z witalności i energii charakterystycznej dla osoby, która jej używa.

TARCZA WOLI- używa czakry piątej. Służy do krzyżowania siły z siłą. Jeżeli twa podstawa jest czysta, wtedy moc jest większa. Negatywne jest neutralizowane przez pozytywne. Nigdy nie używaj tego w każdej sytuacji albo gdy chcesz wyprodukować wektor pola, który jest przeciwnej natury. Możemy zwrócić na to jedynie uwagę wtedy, kiedy używamy negatywnej energii. Negatywna energia wytwarza wektor triunarny lub siłę, która krzyżuje się i pokonuje wszystkie źródła energii i odpycha jej skutki. Tarcza pozytywna staje się mocną dzięki witalności wchłaniającego.

TARCZA SERCA-używa czakry czwartej. Służy nie tylko do zanegowania napływającej energii ale powoduje też jej przekształcenie w źródle które ją wysłało. Używa się woli by zharmonizować to, co jest w niezgodzie. Również rozprasza intencje i energię, dzięki woli do energii wolno płynącej.

TARCZA CZYSTEJ SIŁY- używa czakry trzeciej. Służy do pokonywania obcej siły. Czakra jest punktem skupienia mocy. Określa się ja bez świadomości, ponieważ bazuje ona na naturze i odczuwania siebie jako całoistnienia. To jest naga esencja mocy. Wynik jej użycia może być bardzo silny, więc weź odpowiedzialność za to co robisz. Tarcza powinna być utrzymana w naturalnej formie, która ma przypominać naturalne źródło i tak ma być odsyłana. Nie służy dobrze zemście ale pomaga utrzymać rzeczy takimi jakie są.

TARCZA ESENCJI- używa 1 i 2 czakry. Jej bazą jest Natura. Użyta odpowiednio otacza istotę nieprzeniknionym szalem i wyłącza ją z przenikania subtelnych pól energii. Jest to wiążąca siła, która jest czystą esencją istoty i jest bardzo indywidualna. Użyta nieprawidłowo hamuje wzrost i rozwój.

Rozmiar: 2657 bajtów