Rozmiar: 2657 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów


Czar Mentalnej Sugestii

Czar na wysłanie komuś mentalnej sugestii.

Stwórz mentalny link z celem. Możesz stworzyć standardowy link psioniczny, lub po prostu intensywnie wpatrywać się w cel.

Narysuj taki pentagram: Rozmiar: 2082 bajtów

Potem obrysuj go kołem zgodnie z ruchem wskazówek zegara od punktu 6. Wizualizuj mocne uczucie albo działanie, jakie cel powinien wykonać. Np. jeśli chcesz by ktoś wyszedł na chwilę, wizualizuj jak idzie do wc. Teraz odliczaj- np. od 20 sekund do zera. Usuń koło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara a następnie usuń pentagram zaczynając od 6, potem 5,4,3,2,1.Gdy odliczanie dosięgnie 0, zwizualizuj akcję, która pokaże się w umyśle celu. Cel może mieć tyle siły by oprzeć się działaniu przez jakiś czas. Ale jak pokazuje praktyka czar ten działa dobrze. Ponadto żadna tarcza nie chroni przed taką manipulacją. Pamiętaj, żeby nie szkodzić innym!

Topola Fleur du Sang
Rozmiar: 2657 bajtów