Rozmiar: 2657 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów


Biblia Wampiryczna

Część trzecia

Sekretne Metody wampiryzmu

Wampiryzm jest pobieraniem energii życiowej od ludzi by naładować Wampira. W swej esencji wampiryzm jest bardziej dystyngowaną formą jedzenia. Wampir absorbuje siłę życiową od ludzi. Ludzie absorbują ją od innych zwierząt i roślin. Rośliny czerpią ją ze słońca. Słońce, także, nie jest końcowym źródłem ale kanałem od innych źródeł będących poza zakresem tych nauk ,które są zarezerwowane dla Wewnętrznej Świątyni.

Aczkolwiek, chemiczne załamanie substancji spożywczych i ich miesce w cyklu biochemicznym (cykl Krebsa), który transferuje energię nie jest skońconą historią. Juz nowożytni fizycy są świadomi faktu, że wiele z masy wszechświata jest 'zaginiona', biochemicy natomiast nie są powiadomieni o roli 'brakującego' pierwiastka w systemie energetycznym ludzkiego ciała. Ten brakujący element jest tak zwanym astralnym wszechświatem, który włącza wszystkie astralne ciała żyących rzeczy.

W centrum pożywiania się istnieje koncepcja transferu energii astralnej. Faktyczny transfer, zazwyczaj wymaga oderwania astralnego ciała od fizycznego, co z kolei zwykle pociąga za sobą utratę świadomości. Stąd po sutym posiłku ludzie i zwierzęta stają się ospali, ponieważ kiedy śpią prawdziwa energia transferuje się (zjawia).

Inny przykład roli snu jest wtedy, gdy absorpcja energii może być widziana w przypadkach ekstremalnego fizycznego przeżycia. Jeżeli człowiek idzie po pustyni i umiera z pragnienia, może nagle stracić świadomość i zasnąć. Kiedy się budzi, jego poziom energetyczny jest odnowiony i może on kontynuować walkę. Zdarza się tak, ponieważ podczas bycia nieświadomym jego ciało astralne oddziela się w pewnej mierze od ciała fizycznego, ażeby pozwolić na przepłynięcie przechowywanej eneii w różne części ciała i mózgu.

Najbardziej wyrafinowane źródło siły życiowej dla Żyjacego Wampira znajduje sie w ciele astralnym człowieka, podczas gdy ten śpi lub w inny sposób znajduje się w innym stanie świadmości. Często podróżujemy do śpiących ludzi by pobierać nagromadzoną w nich energię od ich astralnej formy.

Aby wejść na ten wyższy poziom Wampiryzmu, Wampir potrzebuje wznieść się ze swego ciała fizycznego w astral z pełną świadomością i intencją celu. Dokonanie świadomej projekcji będzie wymagało wielu ćwiczeń, silnej woli, praktyki i obecności Nieumarłych Bogów w Wampirycznej Komunii. Zyjący Wampir, który może w ten sposób pozbywać się ciała kiedy zechce jest Tym, Który Się Wzniósł.

Wampir Nowicjusz, który ma aspiracje do osiągnięcia tego poziomu Wampirycznej Władzy, musi jeszcze zebrać siłę życiową od innych ludzi w nadmiarze. Ta siła życiowa jest ofiarowana jako ofiara, ofiara dla Nieumarłch Bogów w magicznym rytuale Wampirycznej Komunii. Ta Siła Zyciowa ofiarowana, przyciąga Starszych Bogów i trzyma ich blisko Nowicjusza tak, że on może być wspomagany w niewidzialnych drogach w swej ewolucji by dokonać astralnej kontroli. Rozluźnianie Astralnych Więzów (które wiążą ciało astralne z ciałem fizycznym ściśle u większości ludzi) jest dokonywane jako misterium Wewnętrznej Świątyni.

Jak Wampir Nowicjusz może otrzymać siłę życiową potrzebną do przywołania Nieumarłych Bogów by pomogli mu stać się Wampirem astralnym? Odpowiedź jest zaskakująco prosta, i co jest prawdziwe, bardzo instynktowna.

Kiedy człowiek jest świadomy, ciało astralne przenika przestrzeń ciała fizycznego, przenika każdą część. Aczkolwiek, astral, w normalnym zdrowym człowieku, jest nieco wiekszy niż ciało fizyczne, tak że otacza go w odległości od kilku cali do kilku stóp. Ci, którzy doświadczyli Rozluźnienia Astralnych Więzów i są bardziej zdolni do widzenia astrlanego świata, przez wieki, donosili o aurach otaczających ludzi. Często widać to na religijnych obrazach europejskich z ostatnich 150 lat, które portretujacy zwali aureolami lub nimbusami nad głowami i rękami religijnych postaci.

Ilekroć więc dotykasz człowieka, wiedz, że przenikasz jego ciało astralne w pewnej mierze. Z taką penetracją twego ciała astralnego jego ciała, możesz łatwo ściągnąć trochę jego energii. To nie będzie stopień 'głębokiego picia' które jest możliwe gdy polujesz na śpiącym człowieku, gdy nie zawadza ci fizyczność swoja lub jego ale ten, bądż co badź niski poziom Wampiryzmu jest równie możliwy.

Akt drenowania energii z ciała astralnego ofiary do twego ciała jest, z ręka na sercu, instynktowne i nie do nauczenia cię przez kogoś. W tym samym czasie zachodzą psychiczno-astralne akcje, których można nauczyć się tylko bezpośrenio. To jest fundamentalny sekret Wampiryzmu:

1. Kontakt
2.Penetracja
3.Drenowanie
4.Zerwanie kontaktu

1.Kontakt

Kontakt odnosi sie do potrzeby skontaktowania jakiejś części twego ciała astralnego z ciałem astralnym człowieka. Żadnego fizycznego kontaktu przez dotyk.

2.Penetracja

Twój astral musi przenikać do astrala człowieka, co umożliwi absorbcję siły życiowej. Im więcej twego ciała astralnego wejdzie w ciało człowieka tym szybciej i "głebej" siła może płynąć.

3. Drenowanie

Z penetracją, Wampir musi faktycznie ciągnąć siłę życiową od człowieka. Temu drenowaniu za pomocą woli zazwyczaj towarzyszy wdech fizycznego oddechu przez fizyczne ciało. Tak jak przy fizycznym kontakcie wampirycznym najlepiej jest wdychac głęboko. Poczujesz fluid wlewajacy się, płynną siłę życiową jak wchodzi w ciebie. W dodatku napięcie i zatrzymywanie mięśni zwieracza odbtyu z oddechem jako symulację tego samego mechanizmu związanego astralnie z Wampiryzmem.

4.Zrywanie kontaktu

Równie ważne jak cała reszta jest zerwanie kontaktu z ciałem astralnym człowieka następujące po Wampirycznym działaniu z dwóch powodów. Po pierwsze, na pewno chcesz by siła życiowa nie zaczęła płynąć odwrotnie z powrotem do człowieka i po drugie nie chcesz spowodować fizycznej destrukcji na swej ofierze zostawiając Wampiryczny link który nadal drenowałby energię z człowieka ku tobie. Nie jesteśmy żarłokami i pamiętaj o pierwszej Wampirycznej Zasadzie: Nie Marnuj Żywności!

Rozmiar: 2657 bajtów